UP 24 - urbanistický atelier

Územní plánování
Urbanismus
Regionální rozvoj

Nabízíme

Příklady prací
 • územní plány měst a obcí
 • regulační plány
 • zásady územního rozvoje krajů
Příklady prací
 • územně analytické podklady včetně rozborů udržitelného rozvoje
 • vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj územní
Příklady prací
 • územní studie
 • studie obnovy krajiny
 • programy rozvoje rekreace a cestovního ruchu
Příklady prací
 • projekty se spoluúčastí veřejnosti
 • spolupráci na vývoji metodik a standardů
 • konzultace v oblasti územního plánování

Kontakt

Ing. arch. Vlasta Poláčková
Urbanistický atelier UP-24

sídlo firmy - kontaktní adresa:
K Červenému vrchu 845/2b, 160 00, Praha 6 (mapa)
(budova B, číslo atelieru 2022)
 

IČ:161 02 053
DIČ:CZ5757020775
účet:51-2571650217/0100 (KB Praha 6)
e-mail: up24polackova@volny.cz
mobil:607 212 543
telefon:212 241 663